مقاله ويژگي هاي حکايات موسيقايي در آثار عطار نيشابوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي حکايات موسيقايي در آثار عطار نيشابوري
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي ها
مقاله ساختار
مقاله موسيقي
مقاله عرفان
مقاله حکايات عطار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکايات موسيقايي در آثار عطار، حکاياتي است که بافت و ساختاري موسيقايي دارند و براي طرح و درک مباني و مفاهيم عرفاني، امکاني مهم به شمار مي روند. بررسي تعامل عرفان و موسيقي از منظر منظومه هاي عطار و نيز تذکره الاوليا، فضا و ديدگاه هاي موسيقايي عطار را نيز مشخص مي کند. در منظومه ها و تذکره الاولياء عطار، ۱۹ حکايت موسيقايي ذکر شده که در اين ميان، الهي نامه با ۹ حکايت موسيقايي بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است. حکايات منثور در تذکره الاوليا، شش حکايت مستقل اند که منظومه ها فاقد آنند. در حالي که بيشتر حکايات موسيقايي منظومه ها در تذکره الاوليا بارها ذکر شده است. درون مايه حکايات موسيقايي متضمن درک باطن نغمات و حقيقت نفخه الهي و مرافقت و پذيرش اهل موسيقي از ديدگاه مثبت انديش عرفاني است.