مقاله ويژگي هاي دموگرافيک و تابلوي باليني ۱۵۰۰ مورد سرطان پستان در بانوان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي دموگرافيک و تابلوي باليني ۱۵۰۰ مورد سرطان پستان در بانوان ايراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله آسيب شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رافت جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: عطري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان شايعترين بدخيمي در جمعيت زنان بالغ است. اختلافات متعددي از نظر ميزان بروز و مرگ و ميرناشي از آن در جمعيت هاي مختلف وجود دارد. يکي از مهم ترين و اساسي ترين عواملي که مي تواند به ميزان بالايي بر مرگ و مير ناشي از يک سرطان در يک جمعيت تاثير بگذارد، مرحله اي است که در آن، سرطان تحت توجه پزشکي واقع مي  گردد. در اين مطالعه، ما مشخصات ۱۵۰۰ مورد سرطان پستان را در زمان تشخيص، شرح داديم و همراهي احتمالي پاره اي از عوامل را با مرحله اي که در آن سرطان تحت توجه پزشکي قرار مي گيرد، مورد ارزيابي قرار داديم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه گذشته نگر، پرونده هاي ۱۵۰۰ بيمار مبتلا به سرطان پستان مورد بررسي قرار گرفت. اين بيماران به يک کلينيک خصوصي سرطان پستان مراجعه کرده بودند و تشخيص سرطان پستان توسط مطالعه آسيب شناسي، تاييد شده بود. داده هاي مربوط به عوامل زير از پرونده ها استخراج شدند: سن بيماران، سطح تحصيلات، شغل، فاصله بين جست و جوي توجه پزشکي و تاييد تشخيص، سابقه خانوادگي سرطان پستان در خويشاوندان درجه اول، روش تشخيص، نتايج ماموگرافي، اندازه تومور، تعداد گره هاي لنفاوي درگير، تعداد کل گره هاي لنفاوي برداشته شده و مرحله آسيب شناسي تومور.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۱٫۴۶±۴۹٫۳۸ سال بود. از ميان بيماران با اندازه شناخته شده تومور ۷۴٫۵%، اندازه تومور بيشتر از ۲ سانتي متر بود و در ميان بيماراني که مرحله تومور آنها شناخته شده بود، ۷۸٫۳% از بيماران در مرحله ۲ يا بالاتر قرار داشتند که بدين معناست که آنها حداقل يک گره لنفاوي درگير داشته اند. به طور ميانگين، فاصله ۱٫۱۵±۲٫۷۳ ماه بين زمان شک به بيماري و زمان تشخيص قطعي موجود بوده است.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي اين مطالعه نتيجه مي گيريم که مرحله سرطان پستان در زمان تشخيص بيماري، در بيماران ما در مقايسه با کشورهاي غربي بالاتر است. اين تفاوت نتيجه پذيرش پايين تر از سوي بيماران و نيز نقايص خدمات عمومي مي باشد.