مقاله ويژگي هاي رابط کاربر کتابخانه مجازي بين المللي کودکان از ديدگاه کاربران و پيشنهاد يک الگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۴۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي رابط کاربر کتابخانه مجازي بين المللي کودکان از ديدگاه کاربران و پيشنهاد يک الگو
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابط کاربر
مقاله کتابخانه هاي مجازي
مقاله کتابخانه مجازي بين المللي کودکان
مقاله کودکان ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شريف آبادي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش درک کودکان ايراني از معناي نشان هاي مفهومي و علایم ناوبري موجود در رابط کاربر کتابخانه مجازي بين المللي کودکان را بررسي مي کند تا به کمک آن ميزان مناسب بودن يا نبودن رابط کاربر اين کتابخانه براي استفاده کودکان ايراني سنجيده شود. روش اصلي پژوهش کيفي است و از روش کمي براي پاسخ گويي به برخي از پرسش هاي پژوهش کمک گرفته شده است. جامعه ي مورد مطالعه، شامل ۲۰ کودک ۷ تا ۱۱ ساله بود. نتايج پژوهش نشان داد که همه نشانه هاي مفهومي موجود در رابط کاربر انگليسي کتابخانه براي استفاده کودکان ايراني نامناسب است. هم چنين بر اساس نتايج به دست آمده، هيچ يک از نشانه هاي ناوبري از نظر کودکان مورد مطالعه مناسب دانسته نشد. نتايج پژوهش هم چنين حکايت از آن دارد که رابط کاربر فارسي، باعث تسهيل درک کودکان از معني نشانه هاي مفهومي موجود در رابط کاربر کتابخانه مجازي کودکان شده است. با استفاده از نتايج حاصل از اين بررسي مي توان رابط کاربرهايي مناسب جهت کودکان ايراني، با توجه به تفاوت هاي فرهنگي و زباني آن ها طراحي کرد.