مقاله ويژگي هاي رسوب شناسي و منشا نهشته هاي درياچه اروميه درحاشيه بزرگراه شهيد کلانتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي رسوب شناسي و منشا نهشته هاي درياچه اروميه درحاشيه بزرگراه شهيد کلانتري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياچه اروميه
مقاله رسوب شناسي
مقاله بررسي منشا رسوبات
مقاله رسوبات درياچه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ويژگي هاي رسوب شناسي مغزه هاي تهيه شده از ۴ گمانه در مجموع به ستبراي ۳۴۰ متر و رسوبات سطحي از بستر درياچه اروميه در حاشيه بزرگراه شهيد کلانتري مورد بررسي قرارگرفته اند. به منظور تعيين نقش فرايندهاي اصلي در رسوبگذاري با تکيه بر ويژگي هاي کاني شناسي و بافتي، نسبت اجزاي آواري به اجزاي شيميايي و بيولوژيکي در نمونه ها مشخص شده است. به منظور تعيين منشا اجزاي آواري، ترکيب کاني شناسي و ويژگي هاي بافتي آنها با انواع به دست آمده از بار معلق رودخانه هاي تغذيه کننده درياچه مقايسه شده است. به منظور تجزيه و تحليل تغييرات به وجود آمده در درياچه در طول زمان، ويژگي هاي رسوب شناسي تراس هاي آبرفتي حاشيه درياچه نيز مورد بررسي قرار گرفته اند. بررسي حاضر نشان مي دهد که بين ۲۵ تا ۴۰ درصد اجزاي سازنده رسوبات توسط جريان هاي مختلف در درياچه (آبي، بادي) به محل رسوبگذاري حمل شده اند (آواري) و ۶۰ تا ۷۵ درصد رسوبات شيميايي يا بيوشيميايي هستند. مطالعه حاضر نشان مي دهد که گسترش ذرات شيميايي به طور عمده در دوره هاي تراز پايين آب و شرايطي که درياچه به ندرت از خشکي تغذيه مي شده صورت پذيرفته است. گسترش رسوبات بيولوژيکي به طور عمده توسط موجودات جانوري و گياهي موجود در درياچه و در بازه هاي زماني صورت گرفته که شرايط براي تشکيل ذرات شيميايي فراهم نبوده يا در کمترين مقدار بوده است (بالا بودن نسبي سطح آب). منشا ذرات آواري به رودخانه هاي تغذيه کننده درياچه نسبت داده شده است که به صورت بار بستر و بار معلق به محل رسوبگذاري حمل شده اند. بر اساس طرح پراکنش و ويژگي هاي اصلي ذرات آواري مورد مطالعه، رودخانه هاي تغذيه کننده درياچه (به عنوان عوامل اصلي تامين کننده اين ذرات) به سه گروه (بسيار موثر، با تاثير متوسط، و تاثير ناچيز) تقسيم شده اند. اين مطالعه افزون بر پذيرش نقش غيرقابل انکار دايک هاي احداثي در تغيير سامانه رسوبگذاري به اولويت دهي به نقش فرايندهاي شيميايي و بيولوژيکي در هر گونه برنامه ريزي احتمالي در کنترل تجمع رسوبات در حاشيه بزرگراه تاکيد دارد.