مقاله ويژگي هاي روان شناختي زنان و مردان نابارور در مقايسه با گروه بارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان شناختي زنان و مردان نابارور در مقايسه با گروه بارور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي روان شناختي
مقاله زنان و مردان نابارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان شناختي زنان و مردان نابارور است. براي اين منظور ۲۴۰ نفر (۶۰ زن نابارور، ۶۰ مرد نابارور، ۶۰ زن بارور و ۶۰ مرد بارور) پس از همتاسازي با استفاده از آزمون SCL-90-R مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که زنان نابارور از نظر افسردگي شكايات جسمي، وسواس و اجبار، اضطراب، حساسيت در روابط متقابل، روان پريشي، افكار پارانوييدي، پرخاشگري و ترس مرضي، تفاوت معناداري با ديگر گروه ها دارند. مردان نابارور نيز در مقايسه با مردان بارور در ابعاد اضطراب و شكايات جسماني، نمرات بالاتري دارند.