مقاله ويژگي هاي زبان طنز و مطايبه درکاريکلماتورها (با تکيه برکاريکلماتورهاي پرويز شاپور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فنون ادبي از صفحه ۱۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي زبان طنز و مطايبه درکاريکلماتورها (با تکيه برکاريکلماتورهاي پرويز شاپور)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طنز و مطايبه
مقاله ويژگي هاي زبان طنز
مقاله کاريکلماتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: تسليم جهرمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طنزنويسان معمولا از زبان ادبي که با ظرافت ها و نوآوري هاي زباني درآميخته مي شود، سود مي جويند. از اين رو، طنز هرچه هنجارشکن تر و از عنصر آشنايي زدايي بهره ورتر باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزايش مي يابد. در اين ميان، به نظر مي رسد ويژگي هايي چون کوتاهي جملات و ايجاز، سادگي بيان، چينش خاص واژگان، استفاده از زبان محاوره، بيان اغراق آميز، بازي هاي زباني  بياني و انواع شيوه هاي هنجارگريزي زبان و شگردهايي، چون آشنايي زدايي، غافلگيري، عکس و اجتماع نقيضين، به همراه ظرافت هاي بياني که در آن ها نهفته است، با استفاده از شيوه هاي مرسوم بلاغت سنتي در شکل گيري زبان طنز و مطايبه کاريکلماتورها موثر افتاده اند، شيوه هايي که حاصل جستجو در ظرفيت هاي بالقوه، بي انتها و پنهان زبان است و از جذابيت و تاثيرگذاري خاصي بر مخاطبان برخوردار است. بررسي زبان طنز کاريکلماتور در اين پژوهش با روشي توصيفي تحليلي صورت گرفته، ضمن اين که باعث آشنايي با برخي از ويژگي هاي اين شکل ادبي مي گردد، موجب درک بهتر آثاري از اين دست نيز خواهد بود. اين ويژگي ها با اندک تفاوت در زبان ساير کاريکلماتور نويس ها نيز ديده مي شوند، اما آنچه زبان طنز شاپور را از ديگر کاريکلماتور نويس ها ممتاز مي سازد، تاثيري است که بر روي نويسندگان پس از خودگذاشته است. روش تحقيق دراين پژوهش بر اساس شيوه هاي سندکاوي توصيفي تحليلي است.