مقاله ويژگي هاي ساختاري مهم براي تارنماهاي مخصوص نوجوانان ۱۲-۱۴ ساله ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي ساختاري مهم براي تارنماهاي مخصوص نوجوانان ۱۲-۱۴ ساله ايراني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ساختاري
مقاله ويژگي هاي ساختاري
مقاله نوجوانان ۱۴-۱۲ ساله ايراني
مقاله تارنما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشوتني زاده ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش شناسايي ويژگي هاي مهم ساختاري تارنماهاي مخصوص نوجوانان ۱۲-۱۴ ساله ايراني است.
روش: انجام اين پژوهش با استفاده از تحليل ساختاري ۵۴ تارنماي انگليسي زبان و فارسي زبان ويژه نوجوانان و نظرخواهي از ۹۳ صاحب نظر و ۳۲ نوجوانان ۱۲-۱۴ ساله ايراني ميسر شد که به روش پيمايشي و از طريق توزيع پرسشنامه انجام گرفت. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون هاي تي و مجذور خي استفاده گرديد.
يافته ها: با بررسي نظرات دو گروه صاحب نظران و نوجوانان ايراني، ۲۷ ويژگي ساختاري مهم (از ميان ۳۰ ويژگي شناسايي شده) براي تارنماهاي نوجوانان ۱۲-۱۴ ساله ايراني تعيين و معرفي شد که ۱۰ ويژگي اول آن ها به ترتيب عبارتند از: خوانا بودن متن (%۹۲٫۴)، سرعت بارگذاري بالا (%۸۹٫۲)، آرم (%۸۸٫۱)، مشخص بودن عنوان هر صفحه (%۸۶٫۳)، وجود پيوند براي بازگشت به صفحه خانگي (%۸۶)، صحيح بودن دستور زبان و املاي نوشته ها (%۸۶)، پيش بيني موتور جست و جو به منظور جست و جو در تارنما (%۸۲٫۸)، استفاده از رنگ هاي مختلف (%۸۲٫۷)، امکان راهبري در صفحات (%۸۱٫۶) و استفاده از عکس (%۸۱٫۵).
اصالت/ارزش: تاکنون هيچ پژوهشي در رابطه با ويژگي هاي ساختاري وب سايت هاي (تارنماهاي) کودکان و نوجوانان در يک رده سني خاص و با توجه به نيازها و ويژگي هاي آنان انجام نشده است که اين پژوهش از اين نظر منحصربه فرد است. همچنين طراحان تارنماها، کتابداران کتابخانه هاي عمومي، والدين، معلمان و … با استفاده از نتايج اين پژوهش، مي توانند به طراحي و انتخاب تارنماهايي مناسب براي گروه مذکور اقدام نمايند.