مقاله ويژگي هاي سنگ هاي آتشفشاني جوان در جنوب خاوري بيجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي سنگ هاي آتشفشاني جوان در جنوب خاوري بيجار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيجار
مقاله سري قليايي
مقاله سنندج
مقاله سيرجان
مقاله آلايش ماگما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سياره عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شمال خاوري سنندج (جنوب بيجار) واقع در استان كردستان، و در پهنه ساختاري سنندج – سيرجان سنگ هاي آتشفشاني جوان رخنمون دارند. در اين منطقه سنگ هاي وابسته به كرتاسه، اليگوسن، ميوسن و پليوسن نيز ديده مي شوند. بررسي هاي صحرايي نشان مي دهد كه در اين منطقه، فعاليت آتشفشاني در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست پرتاب مواد آذرآواري، سبب ايجاد مخروط آتشفشان و تشكيل دهانه شده و در مرحله بعد گدازه بيرون ريخته است. سنگ هاي آتشفشاني تركيبي، در محدوده تراكي آندزيت، آندزيت، آندزيت – بازالت و بازالت دارند. فقير بودن ماگما از سيليس، وجود آنالسيم و اوليوين، و نبود ارتوپيروكسن و پيژونيت از ويژگي هاي سنگ هاي منطقه است، كه گواه بر وابسته بودن اين ماگما به سري قليايي است. شواهد سنگ نگاري مانند وجود بيگانه سنگ (زينوليت) گنيسي و وجود بيگانه بلور كوارتز با حاشيه واكنشي در سنگ هاي منطقه دليل بر آلايش ماگما با پوسته است. از نظر ژئوشيميايي، تغييرات Rb، Sr،Pb  و  Hfنيز اين پديده را تاييد مي كند. با توجه به وجود توپوگرافي پست سنگ هاي آتشفشاني، شكستگي ها و گسل هاي امتداد لغز و شواهد سنگ شناسي، درجه كم ذوب بخشي و آلايش پوسته اي مي توان محيط زمين ساختي – ماگمايي كششي را براي منطقه در نظر گرفت. كشش محلي و باز شدگي در امتداد پهنه گسل هاي امتداد لغز راهي براي صعود ماگما به سطح زمين فراهم كرده است.