مقاله ويژگي هاي شخصيتي و رعايت اخلاق حرفه اي در مشاوران و روان شناسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي شخصيتي و رعايت اخلاق حرفه اي در مشاوران و روان شناسان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي شخصيتي
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله مشاوره و روان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مشاوران و روان شناسان و رعايت اخلاق حرفه اي آنان صورت گرفته است. براي اين منظور، ۱۱۰ نفر از مشاوران و روان شناسان شهر تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد که ويژگيهاي شخصيتي با ميزان رعايت اصول اخلاقي توسط روان شناسان و مشاوران رابطه معناداري دارد.