مقاله ويژگي هاي عشق الهي از ديدگاه يوحناي صليبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي عشق الهي از ديدگاه يوحناي صليبي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشق الهي
مقاله يوحنا صليبي
مقاله عرفان مسيحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشق الهي بن مايه عرفان يوحنا را شكل مي دهد. شعله آتش عشق الهي چنان وجود او را فراگرفته كه هيچ آموزه اي را نزد او بدون توجه به عنصر عشق الهي نمي توان يافت. به عقيده يوحنا، با استحاله روح در عشق الهي، روح به همه فضايل، كمالات و ارزش هاي الهي دست مي يابد و سزاوار تجلي خدواند مي شود. از سوي ديگر، گذر از مراحل سيروسلوك بي همرهي عشق ممكن نيست. پس عشق الهي هم علت و محرك سير و سلوك است و هم مقصد و مقصود عارف. او از عشق به منزله عطيه الهي ياد مي كند كه هم درد و هم درمان است. بهجت، معرفت بخشي، همانندي بين عاشق و معشوق، و حيات بخشي از مهم ترين ويژگي هاي آموزه عشق يوحنا است. يوحنا به محو و فنا شدن در مسيح به عنوان راهبر واقعي عشق تاكيد و اصرار فراوان دارد و كسي را عاشق حقيقي مي داند كه در اختيار و تملك خداوند باشد.