مقاله ويژگي هاي لرزه خيزي دشت سيلاخور بروجرد بر اساس داده زمين لرزه هاي ثبت شده در يك شبكه لرزه نگاري موقت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۶۹۷ تا ۷۱۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي لرزه خيزي دشت سيلاخور بروجرد بر اساس داده زمين لرزه هاي ثبت شده در يك شبكه لرزه نگاري موقت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزه خيزي
مقاله دشت سيلاخور
مقاله گسله فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: جوان دولويي غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت سيلاخور بروجرد بين دو زون زاگرس مرتفع و سنندج – سيرجان است و يكي از مناطق لرزه خيز كشور به شمار مي رود. بررسي گسل هاي منطقه و كانون هاي سطحي زمين لرزه ها در منطقه نيز نشان دهنده وقوع زمين لرزه هايي با تعداد نسبتا زياد و بزرگي متوسط تا بزرگ است. بررسي زمين لرزه هاي تاريخي نيز نشان دهنده بروز زمين لرزه هاي متعددي در گستره بررسي شده درگذشته است و گستره بيشينه تخريب و صفحه گسل در سازوكارهاي كانوني تعيين شده از روند شمال غربي – جنوب شرقي آن ها تبعيت مي كنند.
بررسي توزيع مكاني پس لرزه هاي زمين لرزه ۳۱/۲/۱۳۸۴ بروجرد بر روي نقشه توپوگرافي منطقه، نشان مي دهد كه اكثر پس لرزه ها در منطقه كانون سطحي زمين لرزه اصلي يعني در ناحيه گسل قلعه حاتم به وقوع پيوسته اند. هم چنين با تعيين محل پس لرزه هاي زمين لرزه ۱۳/۱/۱۳۸۵ مشخص شد كه اكثر پس لرزه ها در منطقه كانون سطحي زمين لرزه اصلي، يعني گسل دورود بوقوع پيوسته اند. به عبارت ديگر، فعال شدن گسل مسبب زمين لرزه هاي اصلي ايجاد كننده پس لرزه ها بوده است. همچنين سازوكارهاي محاسبه شده براي زلزله ها در اين پژوهش، اكثرا امتدادلغز راست گرد را در كنار سازوكارهاي فشارشي و كششي نشان مي دهند. وجود اين سازوكارهاي متفاوت در كنار هم ديگر نشان دهنده وقوع پديده افراز در اين ناحيه از زاگرس است.