مقاله ويژگي هاي مكانيكي تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) استيله شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي مكانيكي تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) استيله شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استيلاسيون
مقاله تخته فيبر با وزن مخصوص متوسط MOR؛ MOE؛ IB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمصي سيداميرهومن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي اسلام حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبي بهبود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير تيمار استيلاسيون بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته فيبر با وزن مخصوص متوسط صورت گرفت. الياف صنعتي گونه صنوبر (Populus nigra L.) در يک راکتور ويژه اصلاح چوب، تحت دماي ۱۲۰oC با انيدريد استيک، بدون حضور کاتاليست و در طي مدت زمان مختلف با ۴ سطح تيمار %۰ (WPG)، %۵، %۹ و %۱۶ اصلاح گرديد. تخته فيبر با وزن مخصوص متوسط (۰٫۷ گرم بر سانتي متر مکعب) و با ضخامت ۱۰ ميلي متر، در شرايط فرآيندي، فشار ۳۰ بار، حرارت ۱۸۰ درجه سانتي گراد و زمان پرس ۵ دقيقه، ساخته شد. از تخته هاي ساخته شده نمونه هاي آزموني تهيه گرديد و آزمون هاي مقاومت چسبندگي داخلي(IB) ، مدول الاستيسيته (MOE) و مدول گسيختگي (MOR) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تيمار استيلاسيون بر خواص مکانيکي تخته هاي مورد آزمون تاثير منفي داشته و با افزايش تيمار از ميزان مقاومت ها کاسته شد.