مقاله ويژگي هاي نگرش خيامي با رويكردي به شعر خيام و ابوالعلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نامه فرهنگستان از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي نگرش خيامي با رويكردي به شعر خيام و ابوالعلا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقاني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درآمد
سال ها پيش صادق هدايت نوشته بود:
كمتر كتابي در دنيا مانند مجموعه ترانه هاي خيام تحسين شده، مردود و منفور بوده، تحريف شده، بهتان خورده، محكوم گرديده، حلاجي شده … است.
مجتبي مينوي هم درباره آوازه جهاني خيام گفته است:
تاكنون هيچ يك از شعرا و نويسندگان و حكما و اهل سياست اين سرزمين به اندازه او در فراخناي جهان شهرت نيافته اند.
پس از گذشت چندين دهه از اين اظهارنظرها و با وجود رويكرد جدي جهانيان به شاعراني مثل مولانا و حافظ، هنوز هم مي توان بر سخن مينوي مهر تاييد نهاد؛ زيرا شهرت جهانگير حافظ و مولوي ذره اي از محبوبيت خيام نكاسته و او هنوز از زبانزدترين شاعران ايراني در محافل ادبي شرق و غرب است. اگر شمار اندك رباعيات او را مقايسه كنيم با حجم انبوه نوشته هايي كه اينجا و آنجا درباره او و شعرش منتشر شده، به اين نتيجه مي رسيم كه اين دانشمند و حكيم نيشابوري، به نسبت حجم بسيار كم اشعارش، بسي بيشتر از ديگر شاعران، در مركز توجه قرار داشته و توانسته است آفاق عالم را تصرف كند و قلمرو معنوي خود را تا آن سوي مرزهاي سياسي ايران بگستراند.
قلمرو معنوي خيام گسترده زمان را هم در نورديده است. او، در دوره هاي متعدد، خوانندگان خاص خودش را داشته است. اينكه امروز شمار بسياري رباعي منسوب به خيام وجود دارد بيانگر اين معني است كه پيوسته بوده اند كساني كه به سياق او به هستي نگاه كنند، به سبك او شعر بسرايند، يا درباره او و شعرش بينديشند و مجادله كنند. همين گستردگي و تنوع طيف مخاطبان در گستره زمان و مكان نشانه عظمت شاعر است. به تعبير لونگينوس،
اگر اثر ادبي بعد از خواندن هاي مكرر و در بين اشخاص با علايق و زندگي ها و آرمان ها و سن ها و زبان هاي مختلف باز هم تاثير داشته باشد، در بزرگي آن ترديدي نيست.