مقاله ويژگي هاي همه گير شناختي عفونت هاي روتاويروسي، باكتريايي و انگلي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري در بيمارستان هاي جهرم (۸۶- ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي همه گير شناختي عفونت هاي روتاويروسي، باكتريايي و انگلي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري در بيمارستان هاي جهرم (۸۶- ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاستروانتريت
مقاله روتاويروس
مقاله ژنوتايپينگ
مقاله باكتري ها
مقاله انگل ها
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زاده امين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: روتاويروس ها يكي از عوامل عمده ايجاد كننده اسهال و مهم ترين عامل گاستروانتريت حاد در كودكان هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين همه گير شناسي عفونت هاي روتاويروسي، باكتريايي و انگلي در كودكان بستري شده مبتلا به گاستروانتريت در شهرستان جهرم انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ بر روي ۱۶۳ نمونه مدفوع كودكان زير ۵ سال مبتلا به اسهال شديد بستري شده در دو بيمارستان شهرستان جهرم انجام شد. از روش هاي كشت ميكروسكوپي، الايزا و RT– PCR به ترتيب براي تشخيص عفونت هاي باكتريايي، انگل ها و روتاويروس ها استفاده شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذورکاي،ANOVA  و دقيق فيشر تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي با روش الايزا، ۴۶٫۰۲% به عنوان گروه A روتاويروسي شناسايي شدند. غالب ترين ژنوتيپ جدا شده روتاويروسي (۳۰٫۶۶%) مربوط به گروه G4 بود. از نمونه هاي مورد پژوهش، ۷٫۹۷% اشريشياكلي،۱۷٫۱۸%  شيگلا، ۱٫۸۳% شيگلا و اشريشياكلي، ۱۵٫۲۰% اشريشياكلي و روتاويروس،  3.68%سالمونلا، ۱٫۸۴% انتامباهيستوليتيكا يا انتامباديسپار و ۶٫۲۸% به عنوان ساير عوامل عفوني شناسايي شدند.
نتيجه گيري: از نظر همه گير شناسي، روتاويروس ها در ماه هاي سرد سال در شهرستان جهرم شيوع بيش تري داشتند.