مقاله ويژگي هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي (مطالعه موردي: ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي (مطالعه موردي: ايران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند روستايي
مقاله بازيافت
مقاله پردازش
مقاله ايران
مقاله دستورالعمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حق الهي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم مديريت پسماند مجموعه اي از فعاليت هايي است که براي سامان دادن پسماند هاي جامعه به روشهاي مهندسي و بهداشتي صورت مي گيرد. براي ايجاد سيستم مديريت پسماند در روستاهاي کشور بايد ظرفيت هاي ساختاري مناسب وجود داشته باشد. عناصر موظف در سيستم مديريت پسماند در روستاهاي کشور عبارتند از: جمع آوري و دفع در زمين. امور پشتيباني به صورت کلاسيک شامل موارد مالي، راه اندازي، مديريت وسايل و تجهيزات کارکنان،گزارش دهي، محاسبه قيمت و بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومي است. در حال حاضر هيچ يک از اجزاي امور پشتيباني در سيستم مديريت پسماندهاي روستايي کشور وجود ندارد. ميانگين توليد سرانه پسماند روستايي در کل کشور ۴۴٫۴۵۱ گرم در روز و چگالي آن ۷۵٫۳۷۵ کيلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. يکي از زيرساخت هاي ضروري، تدوين، ضوابط، دستورالعمل و خطوط راهنما براي سيستم هاي مديريت پسماند روستايي است. براي تهيه دستورالعمل پردازش و بازيافت در روستاها، لازم است که وضع موجود مديريت پسماند در آنها مورد بحث و بررسي قرار گيرد. بدين منظور مديريت پسماند در دو استان بوشهر و هرمزگان به تفصيل و به صورت ميداني مطالعه شدند، سپس با استفاده از نتايج مطالعات وزارت کشور در مناطق دهگانه کشور وضع موجود مديريت پسماند در روستاها مشخص شد. با بررسي قوانين و ضوابط و دستورالعمل هاي پردازش و بازيافت در کشورهاي صنعتي،ويژگي هاي اين دستورالعمل به دست آمد. در آخرين مرحله مطالعات تطبيقي صورت گرفت و دستورالعمل هاي پردازش و بازيافت پسماندهاي روستايي کشور تهيه شد.