مقاله ويژگي هاي کمي و کيفي مسکن در بافت تاريخي شهر يزد (۱۳۵۵- ۱۳۸۵ هـ .ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي کمي و کيفي مسکن در بافت تاريخي شهر يزد (۱۳۵۵- ۱۳۸۵ هـ .ش)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يزد
مقاله مسکن
مقاله بافت تاريخي
مقاله برنامه ريزي مسکن
مقاله ويژگي هاي مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصفري عارف
جناب آقای / سرکار خانم: اميري حكمت
جناب آقای / سرکار خانم: دانش جابر
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتيان محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد بخش مسکن و ساختمان حاکي از اهميت آن در اقتصاد کشور است. فعاليتهاي اين بخش نه تنها به رفع نياز فزاينده مردم به مسکن به عنوان يک نياز انساني و حياتي کمک ميکند، بلکه از براي ايجاد امکان اشتغال براي جمعيت رو به رشد کشور، نقش مهمي را ايفا مي نمايد. هدف اصلي از بررسي ويژگيهاي مسکن، شناخت گذشته و حال آن در بافت تاريخي است تا بتوان آينده مطلوب را به تصوير کشيد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي – پيمايشي است که به روش نمونه گيري تصادفي بدون جايگزين انجام گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که ويژگيهاي کمي و کيفي مسکن در بافت تاريخي در قياس با کل شهر نيز متفاوت است . بعد خانوار، تراکم و سرانه در بافت تاريخي، در سطحي پايينتر از کل شهر قرار دارد. همچنين ساختمان هاي خشت و گلي، بناهاي با عمر ۶۰ سال و بيشتر، بناهاي تخريبي و بناهاي با مالکيت غير شخصي درصد بالاتري دارند.