مقاله ويژگي ها و شرايط شکلي درخواست دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ويژگي ها و شرايط شکلي درخواست دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواهان
مقاله دستور موقت
مقاله فوري
مقاله درخواست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابهري علي آباد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در امور فوري، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت مي کند که ممکن است ناظر به توقيف مال، انجام عمل يا منع از امري باشد (مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون آيين دادرسي مدني). دستور موقت داراي ويژگي هايي است که آن را از نهاد هاي مشابه مانند تامين خواسته متمايز مي کند، اين دستور محدوديت هايي را براي طرف مقابل دعوا ايجاد مي کند، بدون آنکه صدور آن، تاثيري در ماهيت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نبايد دقيقا منطبق با موضوع دعواي اصلي باشد زيرا در اين صورت، قبل از صدور حکم در ماهيت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعواي اصلي نايل گردد. صدور دستور موقت نياز به شرايطي دارد، تقديم درخواست دستور موقت، پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و قابل تجديد بودن اين درخواست از جمله اين شرايط مي باشد. در اين تحقيق، ويژگي ها و شرايط دستور موقت، بررسي مي شود.