مقاله وي‍ژگي هاي نانوساختار لايه سطحي در برخي از باكتري هاي بيماري زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: وي‍ژگي هاي نانوساختار لايه سطحي در برخي از باكتري هاي بيماري زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه سطحي
مقاله بيماري زايي
مقاله باکتري هاي پاتوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لايه سطحي (Surface Layer) قسمتي از انولوپ سلولي است كه در باكتري ها و آرشي ها ديده مي شود. لايه سطحي يك ساختار تك لايه اي است كه از زيرواحدهاي پروتئيني يا گليكوپروتئيني به وجود آمده است. لايه سطحي خارجي ترين ساختارسلولي است كه در تبادل و واكنش با محيط پيرامون باكتري مي باشد. عملكردهاي اين ساختار در گونه هاي مختلف باكتريايي از تنوع زيادي برخوردار مي باشد.
مواد و روش كار: مقالات مرتبط با لايه سطحي از مقالاتPubmed ، Elsevier Science و Yahoo از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ استخراج گرديد. براي اين كار كلمات كليدي لايه سطحي، بيماري زايي و باكتري هاي پاتوژن، واژه هايي بودند كه جستجو شدند.
يافته ها: در مورد لايه سطحي در تمامي مقالات پژوهشي و مروري مشابه انجام گرفته، اتفاق نظر وجود دارد كه وجود اين ساختار سطحي در باكتري ها منجر به افزايش بيماري زايي در آن ها مي گردد.
نتيجه گيري: لايه سطحي در باكتري هاي پاتوژن با حفاظت باكتري دربرابر حملات باكتريوفاژي و فاگوسيتوزي، مقاومت باكتري در برابر pH اسيدي، چسبندگي، پايداري غشا پلاسمايي، جايگاه هاي اتصالي براي اگزوپروتئين ها منجر به افزايش بيماري زايي، پايداري عفونت و مقاومت آنتي بيوتيكي در ميزبان مي گردد. نتايج اين مطالعه نشان دهنده شيوع قابل ملاحظه لايه سطحي در باكتري هاي پاتوژن بوده است و اين امر بيانگر اهميت شناسايي باكتري هاي مولد اين ساختار در آزمايشگاه ها مي باشد.