سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا صفارپور – دانشگاه صنعتی شریف
فریدون عزیزی ثالث – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبکه های الکتریکی یکی از وسیعترین و پرخرج ترین شبکه های انتقال و توزیع انرژی است. این شبکه طبعا حجم اطلاعات وسیع و گسترده ای را در بردارد. حجم، گستردگی و تنوع در اطلاعات این سیستم از یک طرف و پیچیدگی محاسباتی مربوط به بررسی و بهینه سازی در طراحی بهره برداری و گسترش سیستم از طرف دیگر از مشکلات است. هدف اصلی کار تحقیقاتی انجام شده که در این مقاله شرح داده می شود. مقایسه روشهای معمول در ایجاد پایگاه اطلاعاتی گرافیکی- جغرافیایی شبکه های الکتریکی است. نرم افزار مربوط باید ضمن اینکه قادر باشد تمام عناصر اصلی شبکه های قدرت را با دقت نشان دهد و آنها را به صورت محاوره ای روی نقشه های جغرافیایی در فایلهای قابل دسترسی جا بدهد. امکان انجام مطالعات معمول را برای طراحی و بهینه سازی فراهم نماید. برنامه تهیه شده Capged انجام مطالعات معمول نظیر پخش بار، خطاهای مختلف پایداری گذرا و غیره را در کنار موقعیت های جغرافیایی برای بررسی کننده فراهم گردد. همچنین با افزودن برنامه های بهینه سازی می تواند به سهولت کمک موثری در طراحی شبکه های توزیع و فوق توزیع گسترش شبکه پیش بینی و برآورد بار و توزیع جغرافیایی آن و بالاخره مکان یابی بنماید.