سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی کوپائی – کارشناسی ارشد روانشناسی ، کارشناس مرکز روانپزشکی شهید مدرس اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول به ماهیت روانشناختی بحران، ویژگی های روانی – اجتماعی افراد مستعد بحران، راهکارهای عملی برای بخورد با حوادث یا بحران بصورت مختصر اشاره شده و توصیه های عملی برای اقدام حین و قبل و بعد از بحران در پایان آن ارائه شده است. دربخش دوممقاله که یک بخش پژوهشی پیمایشی در خصوص شیوه های مقابله با استرس در امدادگران می باشد، تعداد ۳۱ نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان شهرضا بصورت تصادفی انتخاب و یک پرسشنامه مربوط به شیوه های مقابله با استرس در اختیار آنها قرار داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد استفاده از راهکارهای مذهبی (دعا خواندن، توکل و نذر کردن)، بالاترین رتبه را در مجموع مکانیسم های دفاعی مثبت دارد. پایین ترین رتبه در این مکانیسم ها، مربوط به کمک خواستن از دیگران بود.
در مجموع مکانیسم های دفاعی منفی نگهداری احساسات در درون خون از بالاترین رتبه برخوردار بود. پایین ترین رتبه مربوط به کشیدن سیگار بعنوان یک راهکار منفی از نتایج بدست آمد.
نتایج تحقیق نشان دهنده استفاده از مکانیسم های دفاعی مثبت در حد بالاتر از میانگین ۷/۵ <10/66 و استفاده از مکانسیم های دفاعی منفی در حد پایین تر از میانگین ۱/۲۲<2/5 در دامنه نمرات تعیین شده برای این در مکانسیم است (۱۵- برای مکانسیم های دفاعی مثبت و ۵- برای مکانسیم های دفاعی منفی) . اطلاعات بیشتر در مورد نتایج پژوهش و بررسی تحلیلی آنها در اصل مقاله آمده است.