سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی مظاهری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL)، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان –

چکیده:

منگنایتهای با پایه لانتانوم La1-yKy)0.7Ca0.3MnO 3) با y= 0.0, 0.1, 0.2,0.3 بروش سل- ژل ساخته شده اند. ویژگیهای ساختاری این ترکیبها با استفاده از پراش اشعه X مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به روش ریتولد تحلیل شده است. ویژگیهای الکتریکی ومغناطیسی این سیستمها در گستره دمایی ۱۰K تا ۳۰۰K در حضور میدان مغناطیسی نا ۱۵KOe بررسی شده اند. همه این ترکیبها در دمای نزدیک اتاق دارای گذار عایق- فلز هستند. ترکیب y=0.1 دارای دمای گذار بیشینه در ۲۷۸K و بیشترین مغناطومقاومت نسبی است. این مواد در دمای اتاق دارای مغناطومقاومت نسبی بین ۱۵% تا ۳۰% در میدان مغناطیسی کم بوده که در دماهای پایین به بیش از ۱۰۰% می رسد.