سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محسن آروین – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده اصلی انباشتی های بازی و فوق بازی نیریز (کمپلکس گابرویی تنگ حنا) با روند شمال غربی – جنوب شرقی، در بخش شمالی کمپلکس افیولیتی نیریز و در فاصله ۲۳ کیلومتری شمال شرق شهر نیریز دراستان فارس واقع شدهاست. این توده از بیشترین حجم و مساحت در میان توده های گابرویی افیولیت نیریز برخوردار است.
بعضی از مطالعات قبلی (Sarkarinejad, 1985; Adib and Pamic, 1980) سعی نموده تا با استفاده از شواهد پتروگرافیکی، توده انباشتی تنگ حنا را به واحدهایی تفریق یافته تقسیم نماید. Arvin, 1982 با استناد به نسبت های پایین (Fe/Mg < 0/47)Fe/Mg نشان داد ک ه گابروها از نوع آلپی بوده و بدلیل باریک بودن محدوده این نسبت در سنگهای مختلف، با گابروهای عمان اختلاف دارد. وی با مقایسه دیاگرام AFM این دو توده ، به این نتیجه می رسد که بر خلاف عمان، در نیریز، گابروهای فوقانی و فروگابرو وجود ندارد.