سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیخان نصر اصفهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیرضا باغبان – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا ایارن نژادی – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه مورد پژوهش در حدود ۷۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع شده و از نظر زمین شناسی، بخشی از بلوک زاینده رود در حاشیه جنوبی زون ساختاری سنندج-سیرجان است. کمپلکس های دگرگونی منتسب به پرکامبرین در این بلوک از مجموعه های به هم ریخته آذرین و رسوبی تشکیل شده که تحت تٱثیر دگرگونی ناحیه ای از نوع بارووین فشار متوسط قرار گرفته اند (شیست سبز). این مجموعه ها، همراه با کانی زایی مس و آهن (طلا) رگه ای گروه اپی ترمال و همچنین کانی سازی آهن از نوع آتشفشانی-رسوبی است. با توجه به شواهد به دست آمده در این ناحیه، در سری سنگ های دگرگونی، به ویژه تماس بین مجموعه های آذرین، احتمال کشف ذخایر نوع اپی ترمال حاوی عناصر با ارزش زیاد بوده و برای مطالعات دقیق تر مناسب است.