سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد رئوفی –

چکیده:

در سالهای اخیر، ضوابط ، مشخصات فنی و ویژگیهای گوناگونی برای معابر، از سوی سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها، از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و ترابری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرداری تهران و … تدوین و ارائه شده که سبب سردرگمی بسیاری از مدیران شهری شده است.
از این رو دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با عنایت به وظایف قانونی شورایعالی، بر آن شد تا برای یکسان سازی این ضوابط اقدام نماید و با مشارکت نمایندگان اعضای شورایعالی فوق الذکر و شهرداری تهران و با دعوت از صاحبنظران و متخصصین دانشگاه ها و بخش خصوصی و با توجه به استانداردهای بین المللی و ضوابط یاد شده در بالا که از سوی مراجع و منابع تهیه شده بود و با بهره گیری از کنوانسیون وین که کشور ما از متعاهدین آن می باشد، علاوه بر انگیزه یکسان سازی این ضوابط برای افزایش سطح ایمنی تردد، مجموعه ایرا تدوین نماید که در بریرنذه مهمترین و کاربردی ترین ویژگیهای فنی معابر می باشد. بخشی از این ضوابط در سی و دومین جلسه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسیدو ما بقی به تفویض اختیار شورایعالی، توسط کمیته ضوابط و مشخصات فنی، کمیته تخصصی ایمنی ترافیک، تا تاریخ ۱۷/۲/۸۰ تهیه و به تصویب رسید. این مجموعه شامل عنوان، رنگ، شکل و اندازه علائم عبور و مرور و تابلوهای راهنما و نیز ویژگیهای فنی شبکه معابر می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود.