سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالوهاب ادب آوازه – مهندس صنایع مکانیک – مهندسین مشاور بازرسیی فنی ناظران

چکیده:

موثرترین روش حفاظت ازخوردگی سطح خارجی لوله های زیر زمینی، استفاده از پوشش محافظ بهمراه حفاظت کاتدی است.
بنابراین یکی از اساسی ترین وظایف سازندگان و مصرف کنندگان لوله بکارگیری پوشش با بهترینمشخصات فنی و در عین حال اقتصادی ترین پوشش برای افزایش بهینه عمر بهره برداری از آن میباشد.
پوشش انتخابی بایستی از حفاظت کافی در مقابل تنشهای مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و شیمیایی همراه با ضربه ناشی ازباکتری و یا قارچ که حین بهره برداری، حمل و نقل، انبار کردن و خوابانیدن لوله پیش می آید، اطمینان دهد.
نیازهای اساسی مواد پوشش ضد خوردگی عبارتند از : استحکام، چقرمگی، چسبندگی به فولاد لوله و سهولت تعمیر عیوب سطحی احتمالی پوشش لوله قبل از مرحله خوابانیدن لوله (جدول شماره۱).
خاصیت عالی قابل استفاده بودن ماده پوشش در محدوده وسیعی از درجه حرارت از نقطه نظر شرایط لوله فولادی در حمل و نقل، دپو کردن و سرهم کردن تا خوابانیدن کامل خط لوله و همچنین شرایط بهره برداری بعد از خوابانیدن خط لوله لازم است.
ویژگی های پوشش پلی اتیلن که برای حفاظتلوله های فولادی انتقال آب، نفت و گاز تحت فشار بکار برده می شود بقرار ذیل است:
۱- مقاومت شیمیایی عالی
۲- مقاومت عالی به ترک ناشی از تنشهای محیطی
۳- مقاومت عایقی الکتریکی بالا و بنابراین این مصرف کم الکتریسیته برای حفاظت کاتدی
۴- چسبندگی خوب به سطح لوله
۵- مقاومت سایشی
۶- خواص مکانیکی خوب
۷- قابلیت تحمل خمش سرد
۸- توانایی کار دردرجات حرارت -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتیگراد
۹- مقاومت خوب در مقابل تنزل درجه ناشی از باکتری
۱۰- مقاومت خوب به نفوذ آب و اکسیژن
۱۱- مقاومت عالی برای در معرض بودن جو اشعه ماوراء بنفش
۱۲- پایداری طویل المدت
۱۳- مقاومت عالی در مقابل تنزل درجه احتمالی حین عملیات بهره برداری.
مزایای عمده پوششهای پلی اتیلن بر پوششهای دیگر عبارتند از : حوزه کاربردی وسیعتر، کاهش قابل ملاحظه آسیب پذیری پوشش حین حمل و نقل، امکان استفاده از لوله پوشش شدده در محدوده وسیعتر شرایط آب و هوایی و اجرای خمش سرد لوله پوشش شده .