سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

احتمال پیدایش کانسارهای مس مولیبدن پورفیری در رابطه با زون فرورانش اقیانوس نئوتتیس و کمبرند ولکانیکی ایران (ارومیه – دختر) ضرورت پی جویی و اکتشاف این تیپ کانساررا در ایران توجیه می کند. اندیس مس کهن واقع دراستان اصفهان با استفاده از تفسیر داده های ماهواره ای در سال ۱۳۸۲ کشف گردید. با هدف تشخیص عوامل کنترل کننده کانی سازی در اندیس مس کهنگو همچنین بررسی پتانسیل تشکیل کانسار مس پورفیری در عمق خصوصیات زمین شناسی، آلتراسیون، کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی مدل کانسار پورفیری در اندیس مس کهنگ مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده زمین شناسی (تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰) و کانی شناسی (مقطع صیقلی و نازک) نشانگر حضور هاله های آلتراسیون کوارتز – سریسیتف آرژیلیک و پرپیلیک و پرپیلیتیکمرتبط با سیستم مس پورفیری می باشند. مطالعه داده های ژئوشیمیایی حاصل از ۱۷۴ نمونه خاکی و ۱۴۳ نمونه سنگی نشان از مشابهت این تیپ کانی سازی با کانی سازی های دیگر مس – مولیبدن پورفیری در دیگر نقاط جهان دارد. در نهایت مقایسه آنومالیهای ژئوشیمیایی مس با واحدهای سنگی و زون های آلتراسیون نشان داد که آبهای جوی عنصر مس را در بعضی از زونهای مذکور شسته و احتمالا زون سوپر ژن در عمق تشکیل داده باشد.