سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شمسی پور –
محمود خلیلی –
موسی نقرئیان –
سعید محمودی –

چکیده:

گابروهای مورد نظر در بیست کیلومتری شمال شرق شهرستان بوانات، درنزدیکی روستای چیر برونزد دارند . ودرسنگهای دگرگونی منطقه که عمدتا کالک شیست می باشند نفوذ کرده انذ . مطالعات کانی شناسی این سنگها را در حد گابرو نشان می دهد . گابروهای این منطقه تقریبا به طور شدید التره شده اند ، واین حالات به وضوح در مقاطع میکروسکوپی وماکروسکوپی مشاهده می شوند . اورالیتیزاسیون وسوسوریتیزاسیون در بسیاری از مقاطع مشخص می باشد . از نظر رنگ ظاهری، در بعضی نقاط به رنگ روشن و در بعضی نقاط که بیشتر التره شده اند تیره تر دیده می شوند