سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ریتا سلیمی –
محمد لطفی –
ایرج رسا –

چکیده:

منطقه خونیک در پهنه لوت و در ایران مرکز قرار گرفته و در اثر فعالیت‌های ماگمایی مرتبط با فرورانش نئوتتیس به زیر خرد قاره ایران مرکزی به‌وجودآمده است . گسل کویر بزرگ یا گسل درون مرز شمالی پهنه لوت را تشکیل می‌دهد . همچنین این پهنه توسط بلوک طبس و غرب با رشته کوه‌های شتری و سیستم گسلی نایبند جدا می‌شود. در شرق نیز این پهنه توسط گسل هریرود محدود می‌شود و مرز جنوبی آن با کمپلکس‌های آتش‌فشانی بزمان – کوه شهسواران و گودال جاز موریان مشخص می‌گردد. با توجه به ژئوشیمیایی سنگ‌های پلوتونیک – آتش‌فشانی این منطقه به انواع صحنه‌های آندزیت، ترک آندزیت، لاتییت، داسیت، دیوریت تقسیم می‌شوند. سنگ‌های آندزیتی و داسیتی با داشتن مقادیر پایین عناصر TI/NB و ZR با ماگمای کمان‌های زون فرو رانش مطابقت دارند. طلا در خونیک به صورت افشان و آزاد می‌باشد. پیریتت کانی اصلی سولفیدی در این مجموعه است که با مقادیر کمتری از کالکوپیریت، کولیت ، دیژنیت و بورنیت دیده می‌شود. حداکثر مقادیر عناصر از نمونه‌های برداشت شده شامل ۱۵/۵PPM AU ، ۴۷/۵ PPM AG ، ۷۳۰ PPM PB ، ۴۲۰۰ PPM CU ، ۱۳۷۶ PPM ZN ، ۲۰۶ PPM AS و ۷۴ PPM MO می‌باشد سنگ‌های دیواره تحت تأثیر دگرسانی های مختلف قرار گرفته و کانی‌های اصلی شامل ایلیت ، سریسیت ، کلریتی، کائولینیت ، هماتیت، لیمونیت و آلونیت می‌باشند. مطالعه سیالات درگیر در این منطقه بر روی هشت نمونه برداشت شده از سنگ‌های سیلیسی انجام شد. در این بررسی دمای متوسط که که مژه نیز هموژنیزاسون ۲۸۰C و حداکثر دمای ۴۵۰C و شوری سیالات ۲۰ در حدود ۲٫۵-۱۵ WT% NACL اندازه‌گیری شده است. همچنین داده‌های ایزو توپی گوگرد جهت شش نمونه پیریت که از ترانشه ها و سنگ‌های منطقه برداشت شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. مقدار ۳۴SO در این پیریت در دامنه و تابعین PERMILE 0/3 تا ۱/۴ + قرار می‌گیرد که با توجه به محدوده نداد نشاندهنده منبع ماگمایی برای گوگرد می‌باشد.