سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی دلاوری کوشان – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت معلم تهران
علی درویش زاده –
فریبرز مسعودی –

چکیده:

ایگنمبریت منطقه زرند در شمال شرقی شهرستان ساوه قرار داشته و امتدادی شرقی – غربی دارد . طول واحد ایگنیمبریتی در منطقه حدود ۵ کیلومتر و عرض آن ۵۰۰ متر تا یک ک یلومتر است . در مقطع، از پایین به بالا به ترتیب لیتیک توف، توف و ایگنیمبریت قرار دارد که معمولاً در مقطع ایگنیمبر یت ها دیده می شود . قرارگیری آهک سازند قم بر روی آن حاکی است که پیدایش ایگنیمبریت ها قبل از گسترش دریای قم بوده است . در منطقه مورد مطالعه یک واحد الیوین بازالتی در مجاورت ایگنیمبریت ها قرار دارد . شواهد ژئوشیمیایی ارتباط ژنتیکی ایگنیمبریت ها با مذاب بازیک را تأیید نمی کند . از طرفی با توجه به سازگاری خوب ترکیب ایگنیمبریت ها با ترکیب میانگین پوسته فوقانی احتمالاً این سنگ ها از ذوب بخشی پوسته فوقانی حاصل شده اند .