سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن صیامیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، و کارشناس ارشد کتابداری و ا
افسانه شهرابی – کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

سواد اطلاعاتی یکی از مشخصه های بارز جامعه اطلاعاتی است .سواد اطلاعاتی، عبارت از توانایی یافتن، ارزیابی استفاده موثر اطلاعات مور نیاز به کمک مهارت ها و به منظوریادگیری مداوم است. همانطوری که سازمانها و کشورها درجستجوی افزایش واد اطلاعاتی هستند، درک این نکته ضروری به نظر می رسد که تکنولوژی فقط بخشی از راه حل است. سواد اموزی صحیح اطلاعاتی، یک نگرش و مهارت جدید برای انجام وظایف درجامعه جدید به شمار می آید. فرد باسواد اطلاعاتی ارزش اطلاعات را تشخیص می دهد و همیشه تمایل به یادگیری دارد. زمانی که برای حل مشکل، نیازمند اطلاعات است توانایی پیدا کردن و تحلیل آن را دارد، قادر است محتوای اطلاعاتی را با دید انتقادی ارزیابی کند. همچنین می تواند استفاده از محتوای اطلاعاتی را به درستی و با مهارت انجام دهد و از طرفی توانایی ایجاد محتوای کیفی (دانش جدید) را نیز دارد.
موفقیت و بقای ما بسته به توانایی در مکان یابی، تجزیه و تحلیل، و استفاده از اطلاعات به طور کافی و با مهارت است. بررسی ها بیانگر این نکته می باشد که سواد اطلاعاتی در بسیاری از افراد تحصیلکرده در سطح بسیار پائین است، پس با توجه به استانداردهای ۹ گانه ای که توسط انجمن کتابداران امریکا در خصوص سواداطلاعاتی مشخص شده ونیز بر اساس رهنمودهای جدید «ایفلا » بر همه کتابداران فرض است که با برنمه های بسیار منسجم و اینده نگر به توسعه سوا اطلاعاتی در مراجعان بپردازد.