سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نوربخش – گروه فیزیک ، دانکده علوم ، دانشگاه اصفهان
غلامرضا راشدی – گروه فیزیک ، دانکده علوم ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

ویژگیهای ساختاری الکترونی واپتیکی ترکیبات ZnOو CdX رامورد بررسی قرارداده ایم با محسبه بخش حقیقی و موهومی ثابت دئ الکتریک با استفاده ازنوارهای انرژی منشا ستیغهای موجوددرنمودارهای اپتیکی را تجزیه وتحلیل کرده ایم علاوه براین تاثیر فشاربربخش حقیقی وموهومی ثابت دی الکتریک این ترکیبات رامورد بررسی قرارداده ایم .