سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
غفور خالندی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

دراین مقاله ویژگیهای ساختاری باندی دریک بلور فوتونی یک بعدی شامل متامواد تک منفی اپسیلون منفی ویا مومنفی توصیف می شود نشان نی دهیم که گاف دوم زاویه ای دربلورهای فوتونیکی (DPS-ENG ) DPS- MNG تنها درحالت قطبیدگی (TM) TE وجود دارد لبه بالایی گاف زاویه ای با افزایش ضخامت لایه DPS به فرکانسهای پایین تر وبا افزایش زاویه فرود به فرکانسهای بالاتر جابجا می شود همچنین خواص گاف اول بسته به نوع ساختار تناوبی گزارش شده است .