سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهراب مشهودی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] ۱٫ شهر آینده ماهان شهریست با ویژگی اصلی " فراغتی – اقامتی " 2. شهر یاد شده تا حدودی خصلت جذب گردشگر را نیز خواهد داشت . ۳٫ این شهر برای اقامت فراغتی آخر هفته، و تعطیلات تابستانی ( بخصوص کرمانی های مقیم خلیمج و شرکای عرب آن ها) طراحی می شود . ۴٫مشخصات شهر به گونه ای می باید طراحی گردندکه عنوان شهر آینده برازنده آن باشد. ۵٫ شهر یاد شده بر اساس توسعه پایدار طراحی شده و از انرژی های پاک، که از جمله مهمترین آنها انرژی خورشیدی، تامین انرژی می نماید. ۶٫ کاربری های شهر آینده، کاربری های ویژه یک شهر فراغتی و اقامتی است که به تفصیل در مورد آنها در اصل مقاله توضیح داده می شود. ۷٫ ایجاد یک دریاچه در شهر آینده مرود نظر بده، که با خطر تبخیر شدید آب در تابستن مواجه است . اذا با تمهید ویژه ای، در تابستان به سطح این دریاچه سایه خواهیم داشت . بعلاوه انرژی خورشیدی حاصل از صفحات سایه ساز، به خنک کردن آب اختصاص می یابد واین دو امر ( سایه و خنک نمودن ) از تبخیر آب جلوگیری می کند. ۸٫ وسائط نقلیه عمومی برقی بوده و شکل ویژه ای دارد که آسانسور افقی نامیده شده است. ۹٫ در مجموع این شهر در نوع خود در شهرهای جدیدایران کاملا متفاوت و متمایز بوده و در سطح جهانی نیز حرفهائی برای گفتن دارد. شهر آینه ماهان ۱٫ ویژگی های عمومی شهر آینده شهر آینده ماهان، یک شهر سکونتی معمولی نخواهد بود . این شهر برای سکونت فراغتی کرمانی های غیر مقیم در کرمان ( به خصوص شاغلین در کشورهای حاشیه خلیج) اقامت فراغتی آخرهای هفته و ایام تعطیل و نعی از فراغت که کار کم جمعی در جوار آن صورت می پذیرد طراحی شده است . بنابراین کابری های این شهرک، کاربریهای معمول شهری نیستند و همانطور که در بخش بعدی توضیح می دهم در جهت این تفکر، شکل گرفته اند. فرار از گرمای تابستان کرمان و گرمای طاقت فرسای تابستانی کشورهای خلیج به این منطقه که حتی در تابستان تا ۸ درجه از کرمان خنک تر است و با تمهیداتی بسیار خنک تر هم خواهد شد و هوای پاک کوه های جوپار که شهر در دامنه های آن قرار دارد و آسمان پر ستاره شب های آن، از جاذبه های عمده شهر آینده ماهان است . بنابراین این چشم انداز وجود دارد که شرکای عرب کرمانی های شاغل در کشورهای خلیج و در مراحل بعد دیگر عرب های منطقه در فصل گرم را نیز به خود جذب نماید. ۲٫ ویژگی های عناصر سازنده شهر آینده ۲-۱- بهره وری و کنترل اشعه خورشید خورشید مهمترین عنصر طبیعی تاثیر گذار بر شهر است و در بیشتر روزهای سال بر شهر می تابد و می توان از تابش آن برای کسب انرژی پاک سود برد. در شهر آینده، از تابش اشعه ( در ماههای نامطلوب) به سطح معابر، آبگیرها و بدنه هایی از بنا که فقط در تابستان از شمال شرق و شمال غرب اشعه دریافت می کنند، جلوگیری به عمل آید. بلکه با بکارگیری وسیع تکنولوژی بهره وری از نرژی خورشیدی، از همین آفتاب گیرها، برای کسب انرژی نیز استفاده می شود. به علاوه بهره وری از خورشید در ماههای سرد نعمتی بزرگ است که باید به روش های زیر از آن سود جست: یک – بهره وری و کنترل خورشید معابر دو- بهره وری و کنترل خورشید در واحدهای مسکونی سه – جلوگیری از تابش خورشید به دریاچه چهار- کوران هوا ۲-۲- فضاهای عمومی فضاهای عمومی در شهر آینده، باتوجه به ویژگی های این شهر کاملا با شهرهای معمولی متفاوت هستند و مشخصات عمومی زیر بیانگر آنهاست : الف – کاربری ها، مختلط است و در طول شبانه روز، ایم هفته، ماه و سال تغییر می نمایند. ب_ کاربری هایی که در شهر آینده مستقر می شوند، با کارکرد شهر و ساکنیندائم و یا غیر دائم آن همخوان است. ج – کاربری هایی در شهر استقرار می یابند که نقش توریستی، فراغتی، نیمی سکونتی و متعلق به آینده بودن آن را شکل می دهند، و شامل فعالیت های زیر می شوند: یک – باشگا های کار دو – کنفرانس های توام با گردشگری سه – کنفرانس های همزمان بین المللی ( تشکیل در چند کشور همزمان ) چهار – مرکز فراغتی – درمانی پنج – کوهنوردی شش – ورزش های کویری و شنی هفت – فعالیت های هنری هشت – نمایشگاه های جهانی نه – مرکز دائمی هنرها ده – تلویزیون کابلی شهر آینده یازده – رصدخانه دوازده – مراکز محیط زیست سیزده – شکار پایدار چهارده – ورزش های هوائی -۲-۳- حمل و نقل نیمه عمومی در جهت تدارک یک شبکه حمل و نقل پاک، آرام و بدون آلودگی صوتی در شهر آینده یک شبه نیمه عمومی ونقل طراحی می شود. این شبکه مشابه یک آسانسور افقی عمل می کند، و مسیر آسانسور افقی در جوار شبکه پیاده طراحی می شود. ۲- ۴- جمع بندی به طور کلی شهر اقامتی – فراغتی ماهان بر اساس مبانی زیر طراحی شده است . یک – عملکردهای فراغتی، دو – کار توام با ورزش و باز پروری سلامتی، سه – توسعه پایدار چهار – اورباتکچر به جای شهرسازی و معماری جداگانه، پنج – تکنو تکچر اصل مهم ساخت و ساز، شش – حداکثر بهره وری از عناصر طبیعی