سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمداسماعیل انصاری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهیار نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)
سعیده بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

چکیده:

پرداخت بر اساس عملکرد فردی یکی از راهای شناخته ده و موثر ایجاد انگیزه در منابع انسانی سازمان هاست. به دلیل آنکه این سیستم در غرب و با توجه به ویژگی های فرهنگ غربی ایجاد شده است، استفاده از ان در کشورمان- به دلیل تفاوت های فرهنگی با کشور های غربی- مستلزم بومی سازی این نظام با فرهنگ شرقی- اسلامی ایران می باشد. این مقاله به بررسی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان نسبت به نظام پرداخت بر اساس عملکرد فردی پرداخته و در این راه بر متغیرهای فرهنگی- اجنماعی موثر بر آن تاکید می نماید و بدین منظور حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان بخش های اداری دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. با انجام آزمون های آماری مختلف مشخص شد که از میان ۶ فرضیه در نظر گرفته شده تنها یک فرضیه (بین نگرانی افراد نسبت به از بین رفتن هارمونی گروه و نگرش آنها نسبت به پرداخت بر اساس عملکرد فردی رابطه منفی وجود دارد) رد گردیده و دیگر فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. بر این اساس بنظر می رسد قبل از اجرای هر نظامی در سازمان های کشورمان باید به متغیر های فرهنگی توجه کرده و اثر آنها را بر نظام مورد نیاز بررسی نمود تا در صورت نیاز با انجام اقدامات لازم از اثرات منفی انها جلوگیری کرده و احتمال موفقیت پروژه را بالا برد که این امر درباره نظام پرداخت بر اساس عملکرد فردی( به دلیل ویژگی های خاصی که این نظام دارد) نمد بیشتری پیدا می کند.