سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه طوسی – کارشناس آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
غلامرضا راهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

یکی از ارزنده ترین اختراعاتنیاکان ما جهت استخراج ابهای زیر زمینی با وسایل امکانات موجود زمان خود که هم اکنون در مناطق و محلات قدیمی ماوا گرفته و یادگاری های تمدن و بقایای بشری بر تن طبیعت را اشاعهمی کند، قنات است. یک نظام آبرسانی که در طی قرون متمادی مورد استفاده بوده و آب لازم جهت کشاورزی و شرب را تامینکرده است. این سیستم استخراج آب که ابداع نیاکان ماست قدیمی ترین سیستم بهره گیری از آب های زر زمیی است که در ان از نیروی ثقل جهت استخراج آب استاده یمشود و این طریق بهره گیری در ایران گسترده و معروف است.
بوشهر که بخشی از کرانه های جنوبی ایران را فراگرفته ، گسترده ای است که دارای طبیعتی خشکنامهربان می باشد. درمناطق مختلف آن برای مبارزه با مشکل کم ابی قنوات بعنوان یک سیستم ابرسانی بصورت معماری شگفت انسانها در این گوشه از آب و خاک نمایان است.
از معروفترین قدیمی استان بوشهر که به دوره آریایی نسبت دادهمی شود می توان قنات باده خوار واقع در منطقه جم و قنات باغان در دشتی را ذکرکرد.
در این مقاله سعی شد است که تا حد امکانقنوات استان بوشهر مورد بررسی قرار گیرد و دلیل احداث وپارامترهای موثر در ایجاد آن، ویژ گی های قنوات موجود از لحاظ دبی، عمق، مرمت و کیفیت برای مصارفمختلف مشخص گردد و برخی از قنوات که جنبه ملی و باستانی، فرهنگی دارد تعیین و دلیل انهدام آنها پس از بازدیدهای صحرایی و پرسشنامه های محلی بررسی شود.