سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دفتر بهره وری و کیفیت شرکت مشانیر

چکیده:

طی چند سال اخیر، در کشور ما توجه ویژه ای به مقاوله "کیفیت در صنعت برق" معطوف شده است. در این ارتباط ، چند سوال مهم جلب نظر می کند: با توجه به پیوستگی فرآیندهای تولید و تامین انرژی الکتریکی و پیچیدگی های خاص سیستم قدرت، مفهوم کیفیت در صنعت برق چه ویژگی هائی دارد؟ چه ارتباطی میان مفهوم "کیفیت برق" از دیدگاه فنی و از دیدگاه مشترکین و مصرف کنندگان برق وجود دارد و در این ارتباط "مهندسی کیفیت برق" و " مدیریت کیفیت برق" چگونه تعریف می شوند و با توجه به این تعاریف، قسمت های مختلف صنعت برق در دستیابی به سطح مطلوبی از کیفیت برق چه نقشی ایفا می کنند؟ و بالاخره اینکه با توجه به ویژگی های نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰، مسائل و مشکلات خاص مربوط به استقرار آنها در نهادهای مختلف صنعت برق چیست و در این راستا، بدنه ستادی وزارت نیرو چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ در این مقاله تلاش شده تا ضمن پاسخگوئی به این سوالات، نتایج و پیشنهاداتی نیز در ارتباط با آنها ارائه شود.