سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین ثقفی فر – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله ویژگی های نوری آب خالص ، آب خالص دریا و آبهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته اند. تهیه آب کاملا خالص (فقط مولکولهای آب) بدون مواد محلول یون و سایر ناخالصی ها کار بسیار مشکلی است. از اینرو اندازه گیری مستقفیم ویژگی های نوری آن تاکنون در ول موجهای مرئی انجام نشده است. آب خالص دریا(آب خالص بهمراه نمکهای مختلف) دارای ویژگی های نوری مشابه آب خالص است ولی هیچکدام در طبیعت یافت نمی شوند. آبهای طبیعی دارای مواد محلول و ذرات معلق می باشند که هر دو دارای خواص نوری مهم هستند و از تنوع بالا و غلظتهای متفاوتی برخوردار هستند. در نتیجه ویژگی های نوری آبهای طبیعی دارای تغییرات مکانی و زمانی زیادی بوده و به ندرت شبیه آبهای خالص می باشد با این تنوع وسیع ویژگی های نوری آبهای طبیعی نمی توان داده ها را به دقت و آسانی در جداول دسته بندی کرد. ارتباط ویژگی های نوری با اجزا بیولوژیکی، شیمکیایی و زمین شناسی آبهای طبیعی و محیط فیزیکی نقش بسیار مهمی در پژوهش اپتیک محیط های آبی ایفامی کگند در این مقاله به بررسی ضرایب پراکندگی و ضریب تضعیف تابع پراکندگی حجمی ، تابع پراکندگی فازی برای آبهای طبیعی مختلف و نحوه اندازه گیری تجربی ضریب تضعیف آب با استفاده از روش مشتق لگاریتمی خواهیم پرداخت.