سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا عینی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ،
صمد روشن انتظار – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ،
عبدالرحمن نامدار – دانشکده فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز ،
حبیب تجلی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک دان

چکیده:

در این مقاله اثر لایه نقص غیر خطی نازک بر امواج سطحی ایجاد شده در فصل مشترک میان متامواد و بلورهای فوتونیکی یک بعدی بررسی شده است . نشان داده شده است که مکان لایه نقص و ضریب غیر خطی آن بر امواج سطحی تاثیر می گذارد به علاوه نشان داده شده است که اگر مکان نقص به فصل مشترک میان بلور فوتونیکی و متا مواد نزدیک شود ناحیه وجود امواج سطحی پسرو کوچک تر می شود