سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما امانی فرد – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی،گروه مکانیک

چکیده:

جریان ناپایدار با گرداب دورانی در یک زنجیره رتوری از یک کمپرسور محوری مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. شرایط گرداب های ناپایداری از طریق کاهش دبی جرمی و افزایش فشار استاتیکی خروجی نسبت به شرایط نامی کمپرسور ایجاد شده است. تشکیل، رشد و توسعه گرداب های دورانی درون زنجیره مطالعه شد و شرایط انسداد جریان و انحرافخطوط جریان به وضوح مشاهده گردید. برای این بررسی عددی از یک برنامه حجم محدود دو بعدی استفاده شده است. این برنامه مبتنی بر روی تفکیک شار "ون لیر" و محدود کننده های "TVD" و مدل توربولانس K-e بوده است. برای حصول نتایج بهتر از هر دو شبکه سازمان یافته و بی ساختار مثلثی استفاده شده است. در نهایت نوسانات سرعت و دبی جرمی با نتایج تجربی قبل مقایسه گردید و انطباق قابل قبولی حاصل آمد.