سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود مظاهری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر صداقت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پلیمرهای بیواکتیو غیرمهاجر( NMBP ) دسته ای از پلیمرها می باشند که دارای فعالیت بیولوژیکی هستند بدون اینکه ترکیبات فعال آنها بتوانند از پلیمر مهاجرت کنند . این ترکیبات شامل آنزیمها،پپتیدها، پروتئین ها و باکتریوسین ها می باشند ولی اغلب آنزیم ها هستندکه در سطح پلیمرها تثبیت می شوند . کاربرد پلیمرهای بیواکتیو تحت عنوان بسته بندی های بیو اکتیو شناخته می شود که یکی از زیرمجموعه های بسته بندی های فعال محسوب می شوند و به دو دسته پلیمرهای بیواکتیو مصنوعی و ذاتی تقسیم می گردند . از روش تثبیت کردن ترکیبات فعال یا تابش اشعه فرابنفش جهت تولید پلیمرهای بیواکتیو مصنوعی و از موادی نظیر پلی اتیلن گلا یکول ( PEG)، پلی لاکتیک اسید و کیتوزان برای تهیه پلیمرهای دارای فعالیت بیواکتیو ذاتی استفاده می شود که مورد آخر از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار است.