سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی بهرامی – بخش مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بدون شک منبع سود آوری اصلی سازمان ها در فضای رقابتی امروز، دانش است. توسعه و گسترش استفاده روز افزون سیستم های مدیریت دانش نیز گواه است همین مطلب است. وب معنایی گونه تکامل یافته ای از وب است که درآن رایانه ها توانایی درک مفاهیم را دارند. در این مقاله سعی می شود با بررسی چگونگی استفاده از دستاوردهای وب معنایی در سیستم های مدیریت دانش، راه کاری جهت اجرای موثرتر سیستم های مدیریت دانش ارایه گردد. بخش اول و دوم این مقاله به بررسی مفاهیم کلی سیستم های مدیریت دانش و وب معنایی می پردازد و در بخش پایانی، رویکرد استفاده از وب معنایی در سیستم های مدیریت دانش مطرح می شود.