مقاله يادداشت فني: بررسي رفتار ديناميکي سکوهاي ثابت فلزي دريايي در حالت نصب عرشه با روش شناور سازي با استفاده از روش تحليل ديناميکي افزايشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: يادداشت فني: بررسي رفتار ديناميکي سکوهاي ثابت فلزي دريايي در حالت نصب عرشه با روش شناور سازي با استفاده از روش تحليل ديناميکي افزايشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز ديناميکي افزايشي
مقاله اندازه شدت
مقاله اندازه خرابي
مقاله سکوهاي ثابت فلزي
مقاله منحني هاي IDA
مقاله اندرکنش شمع – خاک – سازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگريان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فيوض عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکري تالارپشتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان شكرگزار حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از جديدترين روشهاي تحليل ديناميکي غيرخطي روش تحليل ديناميکي افزايشي است که در آن با مقياس کردن رکوردهاي حرکت زمين، مي توان کل محدوده رفتاري سازه از حد الاستيک تا حد نهايي را پوشش داد. اين روش رفتار سازه را بخوبي نمايان مي کند و کارايي بسياري دارد که از جمله مهمترين آنها محاسبه عملکرد در زلزله(PBEE)  بخصوص ارزيابي ميانگين فراواني سالانه (MAF) تجاوز يک سطح مشخص نياز سازه اي (ماکزيمم نسبت انحراف ميان طبقات در تمام طبقات (qmax) يا يک ظرفيت حالت حدي مشخص (بطور مثال ناپايداري کلي ديناميکي) مي باشد. در اين مطالعه رفتار يک سکوي ثابت فلزي دريايي با خصوصيات رفتاري متفاوت در دو جهت بصورت جداگانه و با مدلسازي سه بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد و با بدست آوردن منحني IDA و خلاصه سازي نتايج به بررسي رفتار سکو پرداخته مي شود. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که متفاوت بودن هندسه و سيستم جاکت در دو جهت باعث تفاوت عمده رفتار سکو در دو جهت شده و سکو نيازهاي طرح را در جهتي که عرشه با استفاده از روش شناور سازي نصب شده، برآورده نمي سازد.