مقاله «يادگار زريران، برگي ديگر از افتخارات ايرانيان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: «يادگار زريران، برگي ديگر از افتخارات ايرانيان»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگار زريران
مقاله زرير
مقاله بستور
مقاله بيدرفش جادو
مقاله بنونيست
مقاله نمايش
مقاله گوسان
مقاله پارتي
مقاله اشکاني
مقاله گشتاسپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، شناساندن حماسه ملي «يادگار زريران» است؛ به همين جهت در آن از مواردي هم چون وجه تسميه يادگار زريران، خلاصه داستان، منشا داستان، نقش گوسانان در حفظ آن، روند به کتابت درآمدن اين حماسه، وزن اشعار پهلوي و کشف بنونيست در اين زمينه، نشانه هاي نمايشي اين اثر، ذکر اين داستان در منابع ديگر با توجه به شباهتها و تفاوتهاي آن، دقيقي و يادگار زريران و همين طور ترجمه هايي که تا به حال از اين اثر صورت گرفته، سخن رفته است.