مقاله يادگيري زدايي؛ راهکاري براي يادگيري بيشتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: يادگيري زدايي؛ راهکاري براي يادگيري بيشتر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله يادگيري زدايي
مقاله ساختارهاي دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدلي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به رغم آگاهي فزاينده در مورد اهميت و ضرورت يادگيري، چگونگي، اشکال آن و رويه هايي که يادگيري را در افراد و سازمان ها تشويق مي کند، شناخت بسيار کمي درباره يادگيري زدايي وجود دارد. چيستي يادگيري زدايي، چرايي مهم آن و شرايطي که آن را ترغيب مي کنند، کمتر مورد بحث قرار گرفته اند. با توجه به اهميت يادگيري زدايي و نقش آن در فرآيند انتقال و اکتساب دانش، اين مقاله به بررسي يادگيري زدايي، ضرورت و انواع آن پرداخته است.
نتيجه گيري: يادگيري زدايي تغييري مستمر است که افراد و سازمان ها را براي انطباق با محيط و توسعه مهارت هاي جديد توانمند مي کند. حرکت در منحني يادگيري زدايي حرکتي عمدي، مستلزم ساختار سازي مجدد و پاک سازي رويه هاي قديمي است. در اين فرآيند، رهايي از آنچه که ديگر مفيد نيست، توقف متفکرانه و خلق فضاي پاک قبل از يادگيري جديد ضروري است. براي موفقيت فردي و سازماني، لازم است که بين يادگيري و يادگيري زدايي تعادل ايجاد شود.