مقاله يادگيري غيررسمي در دوره هاي دکتراي: مطالعه موردي در يکي از دانشگاه هاي غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: يادگيري غيررسمي در دوره هاي دکتراي: مطالعه موردي در يکي از دانشگاه هاي غرب ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري غيررسمي
مقاله دانشجويان دکتراي
مقاله جوامع فعال
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسرتي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ياد گيري هم از طريق رسمي و هم از طريق غيررسمي صورت مي گيرد. درحالي که پژوهش هاي فراواني در زمينه ياد گيري رسمي در آموزش عالي صورت گرفته و مي گيرد، ياد گيري غيررسمي در اين حوزه و به ويژه در ايران کمابيش ناشناخته مانده است. ازآنجاکه يادگيري غيررسمي سهم بسيار بزرگي در فرايند يادگيري دارد، در اين مقاله با استفاده از داده هاي کمي و کيفي، يادگيري غيررسمي در دوره دکتراي در يکي از دانشگاه هاي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند در صورت بستر سازي لازم براي يادگيري غيررسمي، مي توان به بهره وري بيشتر دانشجويان در اين دوره ها کمک کرد.