مقاله يافتن جواب بهينه مدل انتخاب تکنولوژي با داده هاي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: يافتن جواب بهينه مدل انتخاب تکنولوژي با داده هاي فازي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكنولوژي توليد پيشرفته
مقاله انتخاب تكنولوژي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله تحليل پوششي داده هاي فازي
مقاله پيچيدگي محاسباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور سهند
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فطرت سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي براي يافتن جواب بهينه مدل انتخاب تکنولوژي با داده هاي فازي معرفي مي شود. مقاله يک روش ساده محاسباتي براي يافتن جواب بهينه مساله برنامه ريزي خطي فازي مدل انتخاب تکنولوژي پيشنهاد مي کند که درآن نياز به حل هيچ LP فازي نيست. اين تحقيق از پيچيدگي محاسبات داده هاي فازي مي كاهد و زمانيکه پيچيدگي بيشتري مطرح مي شود اهميت اين روش نيز افزايش مي يابد.