مقاله يافته هاي باليني و آنژيوگرافي و نتايج جراحي در فيستول شرياني – وريدي كرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: يافته هاي باليني و آنژيوگرافي و نتايج جراحي در فيستول شرياني – وريدي كرونري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيستول شرياني وريدي
مقاله پمپ قلبي ريوي
مقاله مجراي شرياني باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري شمسي
جناب آقای / سرکار خانم: راستگار بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: فيستولهاي مادرزادي شرياني – وريدي كرونري اگر چه شايع نمي باشند ولي حدود نيمي از آنوماليهاي عروق كرونري را شامل مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي يافته هاي باليني، محل فيستول و نتايج جراحي در فيستولهاي شرياني وريدي كرونري مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه چند کانوني، بيماران دچار تشخيص فيستول شرياني وريدي كرونري در بيمارستانهاي شهيد رجايي تهران و شهيد مدني تبريز پذيرفته شده بودند انتخاب گرديدند. در تمام بيماران اطلاعات لازم از جمله سن و جنس، علايم باليني، تغييرات الكتروكارديوگرافي، علايم راديوگرافي فقسه صدري، يافته هاي آنژيوگرافي كرونري و نتايج جراحي گردآوري شد.
يافته ها: در طي سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۶۸، هيجده بيمار مبتلا به CAVF مورد مطالعه قرار گرفتند كه ۱۱ نفر مذكر و ۷ نفر مونث بودند. محدوده سني بيماران ۳ تا ۵۸ سال بود. ۱۳ نفر از بيماران كمتر از ۲۰ سال و ۵ نفر بيشتر از ۲۰ سال سن داشتند.
منشا CAVF در ۱۲ مورد (%۶۶٫۵) از شريان كرونري راست و در ۶ بيمار (%۳۳٫۵) از شريان كرونري چپ بود. شايع ترين محل تخليه فيستول، بطن راست (%۵۰) بود. هيچ موردي از فيستول به حفرات سمت چپ قلب وجود نداشت. ۲ نفر از بيماران نياز به عمل جراحي نداشتند. عمل جراحي بستن فيستول در ۱۶ بيمار انجام گرديد. در ۱۴ بيمار عمل بستن فيستول با استفاده از پمپ قلبي ريوي و در ۲ مورد بدون استفاده از پمپ انجام گرديد.
نتيجه گيري: تشخيص فيستولهاي شرياني وريدي كرونري نياز به دقت فراوان دارد. در موارد شك به باز بودن مجراي شرياني بايد فيستولهاي مادرزادي شرياني – وريدي كرونري بعنوان يك تشخيص افتراقي مهم در نظر گرفته شود. عمل جراحي در موارد فيستولهاي مادرزادي شرياني – وريدي كرونري با شانت قابل توجه انديکاسيون دارد.