مقاله يافته هاي سونوگرافي آترواسکلروز تحت باليني در شريان کاروتيد مشترک: مبتلايان به آرتريت روماتوييد در مقايسه با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: يافته هاي سونوگرافي آترواسکلروز تحت باليني در شريان کاروتيد مشترک: مبتلايان به آرتريت روماتوييد در مقايسه با گروه کنترل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت روماتوييد
مقاله آترواسکلروز
مقاله اولتراسونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شارق هومن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمت صادقي ساعد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سونوگرافي با وضوح بالاي (High resolution) شريان کاروتيد مشترک روش غيرتهاجمي تشخيص آترواسکلروز تحت باليني بيماران آرتريت روماتوييد مي باشد. هدف بررسي يافته هاي سونوگرافيک آترواسکلروز در بيماران آرتريت روماتوييد و گروه کنترل و مقايسه آن دو از نظر فراواني پلاک آترومي و ضخامت کمپلکس اينتيما، مديا مي باشد.
روش بررسي: ۵۰ بيمار آرتريت روماتوييد و ۵۰ فرد گروه کنترل در يک مطالعه مقطعي به صورت توصيفي از نظر فراواني پلاک آترومي و ضخامت کمپلکس اينتيما- مديا در شريان کاروتيد مشترک توسط سونوگرافي B.Mode مقايسه شدند.
يافته ها: پس از آناليز آماري يافته هاي سونوگرافي شريان کاروتيد مشترک ۱۰۰ زن شرکت کننده در طرح) بيماران داراي ميانگين سني
(۲۳-۶۱) ۴۸٫۱ سال و گروه کنترل داراي ميانگين سني ۴۷ سال [۲۳-۶۱]، (شيوع بيمارانRA  داراي پلاک آترومي%۳۲  و گروه کنترل بود (p=0.001، CI%95=2-27.9، OR=7.4) متوسط ضخامت IM در RA(SD)7.76 ميلي متر (±۱٫۰۴) و در گروه کنترل ۶٫۱۰(SD) ميلي متر (±۰٫۹۵) بوده است. از ۳۸ بيمار RA که کمتر يا برابر پنج مفصل درگير در راديوگرافي دست داشته اند پنج بيمار داراي پلاک آترومي بوده اند و متوسط ضخامت IM در آنها ۷٫۶(SD) ميلي متر (۱٫۱±) بود. از ۱۲ بيمار RA که بيش از پنج مفصل درگير در داشته اند ۱۱ نفر داراي پلاک آترومي بوده اند و ميانگين (SD) ضخامت ۸٫۴ IM ميلي متر (۰٫۷±) بود ((p=0.012.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع مشکلات عروقي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد تشخيص زودرس و غربالگري پاتولوژي هاي عروق مي تواند به کاهش مرگ و مير در اين بيماران کمک نمايد.