مقاله يافته هاي MRI در بيماران دچار کاهش شنوایي حسي-عصبي ناگهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: يافته هاي MRI در بيماران دچار کاهش شنوایي حسي-عصبي ناگهاني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصويربرداري با رزونانس مغناطيسي (ام آر آي)
مقاله عصب دهليزي حلزوني
مقاله کاهش شنوايي ناگهاني
مقاله نورينوم آکوستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري عاليا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي شادمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش شنوایي ناگهاني(SD)  از شکايت هاي اصلي است که باعث ارجاع بيماران به درمانگاه گوش و حلق و بيني يا نورولوژي مي شود. در اغلب موارد علت آن ناشناخته است اما علت هاي شناخته شده اي هم وجود دارد که با روش هاي مناسب نظير(MRI)  تشخيص داده مي شوند. در اين مطالعه ما يافته هاي MRI مربوط به ۳۲ بيمار مبتلا به کاهش شنوایي ناگهاني را ارایه کرده ايم.
هدف: بررسي يافته هاي MRI در کاهش شنوایي حسي-عصبي ناگهاني.
مواد و روش ها: در ۳۲ بيمار دچار SD مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان هاي کاشاني اصفهان و اميرالمومنين رشت از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۷،MRI  همراه با تزريق ماده حاجب و پتانسيل برانگيخته شنوايي ساقه مغز (BAEP) درخواست شده و نتايج آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در ۶ مورد (%۱۹٫۳۵) يافته هاي غيرطبيعي درMRI  وجود داشت. در ۳ (%۹٫۶۳) مورد (۲ زن و يک مرد) توموري در زاويه پلي-مخچه اي با مشخصات شوآنوم عصب هشت جمجمه اي (آکوستيک نورينوم) در همان سمت درگير ديده شد. در يک بيمار مرد ۴۵ ساله، ضايعات هيپرسيگنال متعدد در T2 وتصاوير (Fluid-Attenuated Inversion Recovery) FLAIR که در  T1و(Proton Density) PD  هيپوتا ايزوسيگنال بودند در پل مغزي، نيمکره چپ مخچه و پايک مياني مخچه وجود داشت که بيشتر منطبق با فرآيندهاي عفوني، کارسينوماتوز يا لنفوماتوز بود. در دو مورد ديگر ماستوئيديت رويت شد. در يک بيمار تغيير ميکرواسکولار زيرقشري و اطراف بطني، احتمالا ناشي از ميگرن بود و ارتباطي با SD نداشت. در يک بيمار MRI طبيعي بود اما نتيجه غيرطبيعي درBAEP  دال بر نوروپاتي شنوایي بدست آمد.
نتيجه گيري: در بررسي عوامل کاهش شنوایي ناگهاني در بيماران،MRI  مي تواند ضايعات ساختاري مسوول را شناسایي کند.