مقاله يكي هست و هيچ نيست جز او (هاتف اصفهاني بر اوج قله ترجيع بند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: يكي هست و هيچ نيست جز او (هاتف اصفهاني بر اوج قله ترجيع بند)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هاتف اصفهاني
مقاله ترجيع بند
مقاله وحدت وجود
مقاله عراقي
مقاله اشرف مراغي
مقاله بيت برگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با توضيحي درباره ترجيع بند هاتف اصفهاني به عنوان محور اصلي بحث آغاز شده و سپس به بيان تاريخچه مختصري از ترجيع بند و مزيتها و كاربردهاي آن پرداخته است. پس از آن از وحدت وجود و پيوندش با عرفان و تصوف سخن به ميان آمده و زمان رواجش در شعر فارسي مورد بحث قرار گرفته است.
براي اينكه دوره زندگي و سروده شدن ترجيع بندها و نحله فكري شاعران مشخص شود، بخش قابل توجهي از اين مقاله به معرفي شاعراني كه ترجيع بندي با مضمون و وزن و بحر ترجيع بند هاتف اصفهاني سروده اند، اختصاص دارد و ترجيع بند آنها مورد بررسي قرار مي گيرد؛ يعني ترجيع بندهايي با موضوع وحدت وجود كه در بحر خفيف مسدس مخبون محذوف يا اصلم بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن (فع لن) سروده شده  است. چون تاريخ ادبيات ذبيح اله صفا بهترين منبع تحقيقي در اين خصوص بود، عمد ه مطالب اين بخش، به طور بسيار مختصر از اين كتاب نقل شد.
در اين مقاله شانزده شاعر شناسايي شده اند که ترجيع بندهايي با اين ويژگي ها سروده  و برخي از آنها دو ترجيع بند داشته اند. مجموعا در اين مقاله ۲۱ ترجيع بند شناسايي و معرفي شده است.
اين نوع ترجيع بند از قرن هفتم هجري بوسيله فخرالدين عراقي آغاز شد و بوسيله اوحدي مراغه اي، خواجو، ناصر بخارايي، سلمان ساوجي، شمس مغربي، شاه نعمت اله ولي، شاه داعي شيرازي، جامي، بابافغاني، اهلي، اشرف مراغي و فهمي استرابادي دنبال گرديد تا به هاتف اصفهاني رسيد و پس از آن با شاعراني چون فرصت الدوله شيرازي ادامه يافت. جالب است که با وجود اين همه سابقه و در حضور اين همه شاعر بزرگ، تنها هاتف اصفهاني و ترجيع او، معروف شده است و اين امر نشان از موفقيتي شگفت انگيز در سرودن شعري معجزه آسا دارد.